Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Słaba koniunktura w litewskim budownictwie

08.03.2011 | Autor: PBRZ | Branża: BUDOWLANA | Kraj: LITWA

Utrzymuje się dekoniunktura w litewskim budownictwie. Według wstępnych ocen, w 2010 r. nastąpił spadek produkcji w tym sektorze o 12 proc. do zaledwie 4,9 mld LTL, czyli 1,9 mld USD. Według najnowszych prognoz, przed 2012 r. nie pojawią się na tym rynku tendencje wzrostowe. Na 2011 r. przewidywany jest spadek produkcji w tym sektorze o kolejne 6 proc. i dopiero w roku przyszłym prawdopodobnie nastąpi wzrost o nieco ponad 2 proc. Dopiero w następnych latach pojawi się zdecydowanie szybsze tempo wzrostu. W okresie 2013-2020 wyniesie ono 6-7 proc. średnio rocznie.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość