Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Silny wzrost ukraińskiego eksportu owoców jagodowych

11.03.2016 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: UKRAINA

Aż o 72 proc. zwiększyła się w 2015 r. wartość eksportu owoców jagodowych z Ukrainy. Według firmy badawczej Укрпромвнешэкспертиза, w ub.r. liczony w dolarach wywóz ukraińskich owoców jagodowych wyniósł 12,5 mln USD wobec 7,3 mln USD w roku poprzednim. Zdecydowanie większa część tego eksportu przypadła na owoce mrożone (9,4 mln USD). Zagraniczna sprzedaż jagód świeżych w ub.r. wyniosła 3,1 mln USD. Jednak eksport tego drugiego produktu odnotował w ub.r. silniejszy przyrost (aż 2,7-krotny), podczas gdy pierwszego zwiększył się w tym samym czasie o 54 proc.

Największym odbiorcą tych produktów jest Polska, która w 2015 r. z Ukrainy sprowadziła jagody świeże za kwotę 1,6 mln USD i mrożone za 3,4 mln USD. Na drugim miejscu znalazła się Holandia (1,3 mln USD w przypadku jagód świeżych i 0,5 mln USD mrożonych), a na kolejnych: Niemcy – 1 mln USD, Austria – 0,7 mln USD i Francja – 0,5 mln USD owoców mrożonych.

Укрпромвнешэкспертиза ocenia, że aż 80 proc. produkowanych na Ukrainie owoców jagodowych w ogóle nie trafia na rynek, ponieważ jest wykorzystywana do konsumpcji bezpośrednio w gospodarstwach producentów.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość