Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Silny wzrost produkcji mleka w Belgii

15.07.2015 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: BELGIA

Według danych konfederacji belgijskich przedsiębiorstw branży mleczarskiej, produkcja mleka w tym kraju w ub.r. wzrosła w porównaniu z rokiem poprzednim o prawie 30 proc.

Tendencja zwyżkowa ma być kontynuowana również w br., w związku z likwidacją systemu kwot produkcyjnych w ramach Unii Europejskiej. Oczekuje się, że Belgia będzie musiała eksportować nadwyżki wyrobów mleczarskich do krajów spoza UE, głownie do Chin, Korei Płd. i państw Afryki Płn.

W ciągu ostatnich 10 lat produkcja mleka w Belgii wynosiła ok. 3 mln l rocznie. W 2014 r. osiągnęła ona rekordowy poziom 4 mld l. Rekordowa okazała się również produkcja w wyrażeniu wartościowym: 5,4 mld euro.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość