Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Silny wzrost eksportu stali z Brazylii

07.04.2015 | Autor: PBRZ | Branża: PALIWOWO-SUROWCOWA | Kraj: BRAZYLIA

Według ocen Brazylijskiego Instytutu Stali, w 2014 r. wolumen eksportu stali z tego kraju zwiększył się aż o 21 proc. dochodząc do poziomu 9,8 mln ton. W wyrażeniu wartościowym tempo wzrostu było jeszcze silniejsze (o 22,3 proc., do 6,8 mld USD).

Tendencji tej towarzyszył spadek zarówno produkcji tego wyrobu jak zużycia wewnętrznego. W 2014 r. brazylijscy producenci wytworzyli 33,9 mln ton stali niestopowej (o 0,7 proc. mniej niż w roku poprzednim), 24,8 mln ton gotowych wyrobów stalowych (spadek o 5,5 proc.), w tym 14,2 mln ton płaskiej stali walcowanej (spadek o 5,4 proc.) oraz 10,6 mln ton wyrobów długich (redukcja o 5,5 proc.).

Sprzedaż na rynku krajowym spadła w ub.r. o 9 proc., do 20,7 mln ton.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość