Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Silny spadek rosyjskiego importu polietylenu niskociśnieniowego

12.08.2015 | Autor: PBRZ | Branża: TWORZYW SZTUCZNYCH I WYROBÓW GUMOWYCH | Kraj: ROSJA

W ciągu pierwszych 7 miesięcy 2015 r. wolumen importu polietylenu niskociśnieniowego do Rosji wyniósł 103,7 tys. ton, co oznaczało spadek aż o 33 proc. w zestawieniu z analogicznym okresem ub.r.

Tendencja spadkowa dotyczyła przywozu z zagranicy praktycznie wszystkich wyrobów z tego polimeru, oprócz produktów wykonywanych w procesie formowania rotacyjnego. Najbardziej obniżył się import folii i rur polietylenowych.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość