Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Serbia wprowadza NCTS

13.02.2015 | Autor: PBRZ | Branża: USŁUGOWA | Kraj: SERBIA

Z początkiem br. Serbia wprowadziła elektroniczny system odprawy celnej w tranzycie towarów drogą lądową (NCTS - New Computerized Transit System). Oznacza to, że obecnie już wszystkie kraje położone wzdłuż X Paneuropejskiego Korytarza Transportowego (Salzburg-Tesaloniki) zostały włączone do tego systemu.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość