Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Sektor tekstylny w Hiszpanii

29.03.2012 | Autor: PBRZ | Branża: TEKSTYLNO-ODZIEŻOWA | Kraj: HISZPANIA

Tradycyjnie jest to jeden z najważniejszych sektorów hiszpańskiego przemysłu. Funkcjonuje w nim ok. 7 tys. przedsiębiorstw zatrudniających łącznie 200 tys. pracowników. Hiszpania jest 8. w skali świata i 4. w Europie (za Francją, Niemcami i Wielką Brytanią) wytwórcą wyrobów tekstylnych, mającym 13-proc. udział w unijnej produkcji tychże wyrobów.

W 2010 r. wartość produkcji hiszpańskiego sektora tekstylnego wyniosła 5,3 mld euro, co oznaczało wzrost o 8,7 proc. w zestawieniu z rokiem poprzednim. Eksport wyrobów tekstylnych z Hiszpanii zwiększył się w tym samym czasie o 14 proc.

Hiszpański rynek wyrobów tekstylnych i odzieżowych jest rynkiem dojrzałym i w wysokim stopniu skoncentrowanym. Wartość sprzedawanych na nim omawianych tu wyrobów w 2010 r. wyniosła 6,3 mld euro. Pod względem wartości sprzedaży produktów tekstylnych i odzieżowych Hiszpania w rankingu unijnym znajduje się za Wielką Brytanią, Niemcami, Francją, Beneluksem i Włochami.

Główna rolę w dystrybucji tych produktów odgrywają sieci handlowe, takie jak Zara (flagowa marka firmy Inditex Group), Mango itp. Przypada na nie 27 proc. krajowej sprzedaży. Niewiele mniejszy udział (26 proc.) mają sklepy wielomarkowe. Na supermarkety przypada 24 proc. rynku, a na outlety – 12 proc.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość