Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Sektor samochodowy na Węgrzech

09.11.2010 | Autor: PBRZ | Branża: MOTORYZACYJNA | Kraj: WĘGRY

Duże zagraniczne inwestycje w tym sektorze w pierwszej połowie lat 90. (Opel, Audi, Suzuki) pozwoliły Węgrom stać się jednym z największych środkowoeuropejskich dostawców motoryzacyjnych na zachód kontynentu.

Sektor motoryzacyjny ma obecnie ponad 13-proc. udział w krajowej produkcji przemysłowej, a skumulowana wartość dokonanych w nim bezpośrednich inwestycji zagranicznych przekroczyła 20 mld euro.

Poza wymienionymi 3 największymi inwestorami zagranicznymi (lider Audi zainwestował 1,3 mld euro), na Węgrzech ulokowało się 13 spośród 30 czołowych światowych producentów akcesoriów motoryzacyjnych.

Czynnikami przyciągającymi zagraniczne inwestycje w sektorze motoryzacyjnym były m.in.: wysoka wydajność i jakość pracy przy relatywnie niskich kosztach robocizny, położenie geograficzne i system ułatwień i zachęt dla inwestorów.

Obecnie rząd stara się stworzyć dogodne warunki dla rozwoju węgierskich małych i średnich poddostawców części i podzespołów samochodowych dla wielkich zakładów samochodowych. Celem jest podwojenie obrotów małych i średnich firm węgierskich firm tego sektora w ciągu najbliższych 10 lat.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość