Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Sektor handlowy w Indiach

21.09.2015 | Autor: PBRZ | Branża: USŁUGOWA | Kraj: INDIE

Handel zalicza się w Indiach do wiodących sektorów gospodarczych. W 2014 r. jego wartość oceniano na 570 mld euro, a według najnowszych prognoz – do 2020 r. powinna ona wzrosnąć do prawie 880 mld USD.

Największą jego część stanowi handel artykułami spożywczymi. Udział tego segmentu w całości obrotów handlowych w Indiach szacuje się na 60 proc. Na kolejnych miejscach znajdują się: wyroby odzieżowe, artykuły jubilerskie i zegarmistrzowskie oraz produkty elektroniczne.

Przewiduje się, że do 2020 r. liczba centrów handlowych w tym kraju zwiększy się z ok. 400 obecnie do 720. Podobnie wysokie tempo wzrostu będzie dotyczyło rozwoju handlu detalicznego: wartość zakupów on-line ma zwiększyć się z 14 mld euro w 2014 r. do 44-62 mld euro w 2020 r. (zależnie od autorów prognoz).

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość