Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Sektor górniczy w Kazachstanie

04.04.2011 | Autor: PBRZ | Branża: PALIWOWO-SUROWCOWA | Kraj: KAZACHSTAN

W ciągu najbliższych 5 lat wartość produkcji górniczej w Kazachstanie powinna wzrastać w tempie prawie 9 proc. rocznie, by w 2015 r. osiągnąć poziom 61 mld USD. W 2010 r. wyniosła ona 25 mld USD. Główną rolę będzie odgrywać wydobycie węgla, boksytów, rud żelaza i miedzi.

W myśl kazachstańskiej konstytucji, ziemia może być własnością prywatną, ale znajdujące się w niej zasoby bogactw naturalnych należą do państwa. I to państwo może sprzedawać koncesje na wydobycie surowców, Kontrolę and nimi sprawuje Ministerstwo Energetyki i Zasobów Mineralnych.

Kazachstański sektor górniczy zdominowany jest przez kontrolowane przez państwo przedsiębiorstwa takie jak: Kazachmys, Eurasian National Resources Corp., Kazzinc czy KazachGold.

W nadchodzących latach należy spodziewać się większego rozdrobnienia tego sektora i dużego napływu inwestycji zagranicznych.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość