Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Sektor farmaceutyczny i biotechnologiczny na Węgrzech

30.11.2010 | Autor: PBRZ | Branża: FARMACEUTYCZNA | Kraj: WĘGRY

Węgry stały się w ostatnich latach ważnym centrum produkcji leków generycznych. Na rynku tym obecna jest większość przedsiębiorstw międzynarodowych tej branży (pierwsze miejsce wśród nich zajmuje francuska Sanofi).  

Wartość produkcji farmaceutyków na Węgrzech sięga 700 mld HUF (ponad 2,5 mld euro) rocznie. Ok. 70 proc. wytworzonych w tym kraju specyfików przeznacza się na eksport. Przedsiębiorstwa węgierskiego sektora farmaceutycznego znaczne kwoty wydają na badania i rozwój. W 2008 r. (tego okresu dotyczą najnowsze dane) było to ponad 50 mld HUF, czyli ok. 190 mln euro). Stanowiło to więcej niż 7 proc. całkowitej sprzedaży i ok. 30 proc. wszystkich wydatków na B+R na Węgrzech.

Równie dużo firmy te przeznaczają na inwestycje. Szacuje się, że wartość nakładów inwestycyjnych sięga 55 mld HUF, tj. ok. 200 mln euro rocznie. W proporcji do całkowitych obrotów branży jest to ok. 8 proc.

Jednym z nowszych segmentów węgierskiego sektora farmaceutycznego jest biotechnologia. Funkcjonuje w nim ok. 60 firm mających łączne obroty 6,5 mld HUF (24 mln euro) rocznie. Ponad 70 proc. ich produkcji znajduje zbyt za granicą.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość