Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Sektor chemiczny w Austrii

17.12.2015 | Autor: PBRZ | Branża: POZOSTAŁYCH WYROBÓW PRZEMYSŁOWYCH | Kraj: AUSTRIA

Łączne obroty firm austriackiego przemysłu chemicznego w 2014 r. przekroczyły 16 mld euro i były o 0,5 proc. większe niż rok wcześniej. Stanowiło to nieco ponad 10 proc. wartości produkcji całego krajowego przemysłu. Większy udział miał tylko przemysł maszynowy.

Na sektor chemiczny przypadło w ub.r. 11,6 proc. zatrudnienia w austriackim przemyśle oraz 14,4 proc. nakładów inwestycyjnych (prawie 900 mln euro).

W strukturze asortymentowej austriackiego przemysłu chemicznego dominują wyroby z tworzyw sztucznych z udziałem 34,3 proc. Na kolejnych miejscach znajdują się: artykuły farmaceutyczne, na które w ub.r. przypadło 14,3 proc. wartości produkcji chemicznej, tworzywa sztuczne w formach podstawowych – 14,3 proc., chemikalia i odczynniki – 13,0 proc., włókna syntetyczne - 4,8 proc., środki agrochemiczne – 3,5 proc., środki czystości i kosmetyki - 3,1 proc., farny, lakiery – 2,9 proc. oraz wyroby gumowe – 2,0 proc.

Niemal połowa z 360 austriackich przedsiębiorstw sektora chemicznego to firmy małe, o zatrudnieniu nieprzekraczającym 50 osób, a tylko 46 ma personel liczący więcej niż 250 pracowników. W sumie średnie zatrudnienie w tym przemyśle w ub.r. wyniosło 45 tys. osób.

Do największych firm zaliczają się: Borealis z obrotami 8300 mln euro i zatrudnieniem 6290 osób, Henkel CEE (odpowiednio: 2800 mln euro i 10000 pracowników, Lenzing (1800 mln euro i 6350 pracowników,), DSM (930 mln euro i 950 zatrudnionych), Treibacher Industrie (360 mln euro i 783 zatrudnionych), Jungbunzlauer (360 mln euro i 362 zatrudnionych), Donau Chemie (290 mln euro i 932 zatrudnionych), Chemson Polymer (120 mln euro i 235 zatrudnionych) oraz Tiger Coatings (100 mln euro i 470 zatrudnionych).

Na rynku austriackim obecna jest większość czołowych firm zagranicznych i międzynarodowych. Można tu wymienić: BASF, Baxter, Böhringer-Ingelhem), DSM Fine Chemicals, Henkel, Sunpor, Chemson PolymerAdditive AG, Jungbunzlauer, czy Air Liquide.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość