Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Sektor budowlany w UE

17.11.2015 | Autor: PBRZ | Branża: BUDOWLANA | Kraj: UE

Łączna wartość rynku budowlanego w 28 krajach członkowskich Unii Europejskiej w 2014 r. wyniosła 1211 mld euro. Według Europejskiej Federacji Przemysłu Budowlanego (FIEC), największa jego część (32 proc.) przypadła na prace polegające na wznoszeniu obiektów niemieszkalnych (biur, szpitali, szkół, budynków przemysłowych itp.). Na drugim miejscu, z udziałem 28 proc., znalazły się remonty, roboty konserwacyjne, modernizacyjne itp. w domach, budynkach mieszkalnych, blokach itp. Trzecią pozycję zajęło budownictwo i inżynieryjne (drogi, koleje, mosty, tunele, budownictwo wodne, przeciwpowodziowe, kanalizacje, struktury betonowe itp. Przypadło na nie 20,6 proc. rynku. Z kolei udział nowego budownictwa mieszkaniowego oszacowano na 19,4 proc.

Zdecydowanie największym rynkiem budowlanym w UE był rynek niemiecki. Jego wartość w 2014 r. wyniosła 293 mld euro. Kolejne pozycje w tym rankingu zajęły: Francja – 164 mld euro, Wielka Brytania – 157 mld euro, Włochy – 135 mld euro, Hiszpania – 95 mld euro, Holandia – 57 mld euro, Szwecja – 54 mld euro, Polska – 47 mld euro, Belgia - mld euro, Austria – 33 mld euro, Finlandia – 29 mld euro, Dania – 22 mld euro, Czechy – 17 mld euro, Portugalia – 11 mld euro oraz Rumunia i Irlandia – po 9 mld euro.

Zatrudnienie w tej branży w UE w ub.r. przekroczyło 14 mln osób. Z tego na Niemcy przypadło prawie 2,5 mln pracowników, Wielką Brytanię – 2.1 mln, Francję – 1,8 mln, Włochy – 1,5 mln, Polską – ponad 1,2 mln oraz Hiszpanię – 1 mln.

Najwięcej firm budowlanych w 2014 r. funkcjonowało we Włoszech - 572 tys. (na ogólną liczbę nieco ponad 3 mln w całej UE). Po 408 tys. przedsiębiorstw budowlanych działało w tym czasie we Francji i Hiszpanii, 360 tys. – w Niemczech, 220 tys. W Republice Czeskiej, 209 tys. – w Wielkiej Brytanii, 160 tys. – w Polsce, 137 tys. - w Hiszpanii i po prawie 100 tys. – w Szwecji i na Węgrzech.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość