Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Sektor biotechnologiczny w Indiach

14.04.2015 | Autor: PBRZ | Branża: NOWYCH TECHNOLOGII | Kraj: INDIE

W ciągu najbliższych 10 lat średnie roczne tempo wzrostu indyjskiego rynku biotechnologicznego wyniesie aż 30 proc. W efekcie jego wartość zwiększy się 20-krotnie: z 5 mld USD do 100 mld USD. Trudno byłoby znaleźć w skali świata równie wysoką dynamikę rozwoju jakiegokolwiek sektora przemysłu.

Jedną z przyczyn tego prawdziwego boomu jest wszechstronne wsparcie udzielane sektorowi biotechnologicznemu przez rząd premiera Narendry Modiego (ulgi podatkowe, ochrona celna). Do tego należałoby dodać dobrze wykształconą kadrę specjalistów i relatywnie niskie koszty produkcji. Słabą stroną indyjskiej biotechnologii są natomiast problemy z wprowadzaniem nowych produktów na rynek oraz ochrona własności intelektualnej. Zaradzić temu ma przyjęty ostatnio przez rząd program National Biotechnology Strategy 2.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość