Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Rynek wyrobów czekoladowych na świecie

23.12.2013 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: ŚWIAT

Liczona w cenach detalicznych wartość globalnego rynku wyrobów czekoladowych w 2012 r. została oszacowana przez Datamonitor na 84,2 mld USD. W poprzednim pięcioleciu skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) wyniósł 2,8 proc.

W nieco wolniejszym tempie zwiększał się w tym samym okresie wolumen konsumpcji tego rodzaju artykułów. CAGR w tym przypadku sięgnął 1,9 proc., a w 2012 r. na świece sprzedano 6570 tys. ton wyrobów czekoladowych. Oznaczało to, że na jednego statystycznego mieszkańca globu w 2012 r. przypadł 1 kg produktów czekoladowych.

W ciągu kolejnych 5 lat Datamonitor oczekuje nieznacznego spowolnienia tempa wzrostu tego rynku. Do 2017 CAGR ma wynieść 2,7 proc., a w ostatnim roku prognozowanego okresu wartość światowej sprzedaży wyrobów czekoladowych dojdzie do 96,3 mld USD.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość