Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Rynek tworzyw sztucznych w Brazylii

09.11.2010 | Autor: PBRZ | Branża: TWORZYW SZTUCZNYCH I WYROBÓW GUMOWYCH | Kraj: BRAZYLIA

Mimo iż Brazylia znajduje się na ósmym miejscu wśród największych na świecie producentów tworzyw sztucznych, jest równocześnie bardzo dużym importerem półproduktów i wyrobów finalnych z tych materiałów. Szczególnie duże rozmiary osiąga import opakowań z tworzyw sztucznych, rur i artykułów gospodarstwa domowego.

Wartość importu wyrobów z tworzyw sztucznych sięga 2,4 mld USD rocznie i szybko rośnie. Można spodziewać się dalszego wzrostu, ponieważ zużycie produktów z tworzyw sztucznych w tym kraju jest relatywnie małe (27 kg per capita rocznie). Największym dostawcą omawianych wyrobów do Brazylii jest Unia Europejska.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość