Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Rynek turystyki jachtowej w Chorwacji

05.04.2016 | Autor: PBRZ | Branża: USŁUGOWA | Kraj: CHORWACJA

W 2015 r. łączne przychody przed opodatkowaniem 121 chorwackich portów jachtowych wyniosły 753 mln HRK, czyli ok. 100 mln euro. Oznaczało to wzrost o 5,1 proc. w zestawieniu z rokiem poprzednim. Ponad 70 proc. tych przychodów pochodziło z wynajmu koi na łodziach

Jak podaje krajowe biuro statystyczne, liczba portów jachtowych w Chorwacji powiększyła się w ub.r. o 9, natomiast liczba łodzi na stałe w nich cumujących spadła o 3 proc., do 13 tys. szt. Łącznie było na nich zainstalowanych 17350 koi. Ponad 43 proc. jachtów miało banderę chorwacką, 16 proc. – austriacką, 15 proc. – niemiecką, po 5 proc. – włoską i słoweńską oraz 2 proc. – brytyjską.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość