Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Rynek szkła i ceramiki w Czechach

22.10.2015 | Autor: PBRZ | Branża: POZOSTAŁYCH WYROBÓW PRZEMYSŁOWYCH | Kraj: CZECHY

O 8,1 proc. wzrosła w ub.r. wartość sprzedaży wytworzonej przez czeskich producentów wyrobów ze szkła i ceramiki. Osiągnęła ona poziom 45,6 mld CZK. Aż 2/3 krajowej produkcji (33 mld CZK) przeznaczono na eksport.

Według Stowarzyszenia Przemysłu Szklarskiego i Ceramicznego RCz, największa część produkcji przypada na szkło płaskie. Odnotowała ona w ub.r. wzrost o 12,2 proc., do 17,3 mld CZK. Stanowiło to prawie 38 proc. produkcji całego sektora.

Głównym graczem na rym rynku jest AGC Flat Glass Czech a.s., wchodzący w skład AGC Group. Zeszłoroczna sprzedaż zrealizowana przez tę firmę wyniosła ok. 13 mld CZK.

Zdecydowanie najszybciej (o 22,1 proc.) wzrosła w ub.r. w Czechach produkcja szkła użytkowego. Zbliżyła się ona do pułapu 5 mld CZK.

Produkcja wyrobów ceramicznych zwiększyła się w ub.r. o 30 mln CZK, do prawie 4,6 mld CZK. Niemal 75 proc. tejże produkcji przypadło na ceramikę techniczną i sanitarną.

W czeskim przemyśle szklarskim i ceramicznym zatrudnionych jest 22,2 tys. osób, z czego 18,5 tys. pracuje przy wytwarzaniu szkła i wyrobów z niego, natomiast blisko 4 tys. – w segmencie ceramiki. Średnia miesięczna płaca w tym przemyśle w ub.r. wyniosła 25,4 tys. CZK.

W połowie ub.r. w Czechach funkcjonowało 108 dużych i średnich firm (o zatrudnieniu powyżej 20 osób) produkujących szkło, 19 spółek wytwarzających wyroby ceramiczne oraz 2 specjalizujące się w produkcji ceramiki sanitarnej.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość