Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Rynek serów segmentu Premium w Rosji

27.06.2011 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: ROSJA

W 2009 roku rynek serów Premium szacowano na 6,5 mld rubli, z czego aż 85 proc. serów z tego segmentu pochodziło z importu.

Sprzedaż tego typu serów w Rosji koncentruje się w dwóch regionach – Moskwie i Sankt Petersburgu, gdzie konsumowano łącznie 76 proc. tego typu serów sprzedawanych w Rosji. Sama stolica miała udziały na poziomie 49 proc.

Statystyczny konsument serów z kategorii Premium w Rosji ma wysoką kulturę ich spożywania. Często zna się na ich typach i sposobie podawania. Liczy się dla niego wysoka jakość produktów, ich opakowań, jak również łatwość dostępu.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość