Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Rynek reklamy zewnętrznej w USA

14.07.2015 | Autor: PBRZ | Branża: USŁUGOWA | Kraj: USA

Wartość amerykańskiego rynku reklamy zewnętrznej szacuje się na ok. 10 mld USD. W ciągu ostatnich 5 lat roczne tempo wzrostu wyniosło 1,6 proc. Zatrudnienie w tej branży wynosi prawie 40 tys. osób, a liczba funkcjonujących w niej firm przekracza 12 tys.

>W ciągu najbliższych kilku lat skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) tego rynku powinien wynieść ok. 4 proc. W efekcie, ok. 2020 r. wartość obrotów na rynku reklamy zewnętrznej w USA ma osiągnąć 14 mld USD.

Branża jest zdominowana przez 3 wielkich graczy, mających w sumie ok. 75 proc. sprzedaży. Są to: Lamar Advertising Co., koncentrujący się na rynku reklam średnioformatowych (ma tu aż 70 proc. udział w obrotach krajowych), oraz Clear Channel Outdoor Holdings Inc. i CBS Corporation.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość