Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Rynek puszek do napojów w Wielkiej Brytanii

12.09.2014 | Autor: PBRZ | Branża: OPAKOWANIOWA | Kraj: WIELKA BRYTANIA

W pierwszej połowie 2014 r. w Wielkiej Brytanii sprzedano ponad 4,8 mld puszek do napojów. Oznaczało to wzrost o 7,1 proc. w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego. Według branżowej organizacji Can Makers, głównych przyczyn tak silnej tendencji zwyżkowej należy upatrywać w ciepłej pogodzie na wiosnę i sportowych imprezach w lecie (zwłaszcza chodzi mistrzostwa świata w piłce nożnej.

W omawianym okresie dostawy puszek do piwa i cydru wyniosły prawie 2,3 mln szt. (wzrost o 8,2 proc.), a napojów bezalkoholowych – ponad 2,5 mln szt. (zwyżka o 6 proc.).

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość