Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Rynek produktów ekologicznych w Niemczech

15.03.2016 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: NIEMCY

Coraz szybciej rośnie w Niemczech sprzedaż ekologicznych artykułów żywnościowych. W 2015 r. zwiększyła się ona o 11 proc. (osiągając poziom 8,6 mld euro) wobec ok. 5 proc. rok wcześniej. Najbardziej popularnymi produktami tego rodzaju są: olej, mąka, warzywa, owoce, jajka, wędliny jogurty oraz mleko. W tym ostatnim przypadku sprzedaż w ub.r. wzrosła o 20 proc.

Głównym czynnikiem wzrostu rynku tych produktów jest coraz większa ich dostępność w placówkach handlowych, w tym zwłaszcza w sklepach dyskontowych.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość