Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Rynek piwa na Węgrzech

06.06.2013 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: WĘGRY

Według danych węgierskiego związku producentów piwa (MSSZ), w 2012 r. 4 najwięksi wytwórcy wyprodukowali 5958 tys. l tego napoju. Było to o 1,3 proc. więcej w zestawieniu z rokiem poprzednim. Członkami MSSZ są: Heineken, Borsodi Sorgyar, Pecsi Sorfozde i Dreher Sorgyarak, mający w sumie ponad 95 proc. udział w krajowej produkcji.

Eksport stanowił niewielką część produkcji, szacowanej w 2012 r. na 6160 tys. hl. Wyniósł on 354 tys. hl (spadek o ponad 42 proc. w porównaniu z 2011 r.). Jeszcze mniejszy jest węgierski import piwa. W 2012 r. wyniósł on zaledwie 153 tys. hl i miał niewiele ponad 2 proc. udział w zaspokajaniu krajowego popytu na ten napój.

W węgierskiej produkcji piwa dominują gatunki średniej i niskiej kategorii. Na pierwszą z nich w 2012 r. przypadło 48,5 proc. produkcji, a na drugą – 35,7 proc. Udział piwa ketegorii premium wyniósł 9,1 proc., a superpremium – 6,7 proc.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość