Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Rynek parkietów w Europie

05.10.2012 | Autor: PBRZ | Branża: DRZEWNO-PAPIERNICZA | Kraj: UE

Według najnowszych dostępnych danych Europejskiej Federacji Przemysłu Parkietowego (FEP), w 2011 r. nastąpił 0,6 proc. wzrost produkcji parkietów podłogowych w porównaniu z rokiem poprzednim (do nieco ponad 70 mln m²), natomiast sprzedaż tych wyrobów spadła o 1,6 proc. (do 91,5 mln m). W stosunku do rekordowego 2007 r. produkcja parkietów drewnianych w krajach należących do FEP nadal była w ub.r. niższa o 30 proc., a sprzedaż – o 18,5 proc.

W 2011 r. największy wzrost produkcji odnotowano w Holandii (31,6 proc.) i na Węgrzech (29,1 proc.). Natomiast najgłębszy spadek wystąpił w Hiszpanii (o 13,8 proc.), a następnie Belgii (-7,9 proc.), Niemczech (-5,9 proc.) i Czechach (-5,8 proc.).

Największym europejskim producentem parkietów była Polska. Jej udział w ogólnej produkcji tych wyrobów na Starym Kontynencie w ub.r. wyniósł 17,6 proc. Wyraźnie wyprzedziliśmy drugie pod tym względem Niemcy – 14,6 proc. oraz trzecią Szwecję - 13,2 proc.

Polska była również największym europejskim eksporterem parkietów. Według Eurostatu, w 2011 r. sprzedaliśmy za granicę 4,3 mln m² tego rodzaju podłóg. Stanowiło to ponad 30 proc. szacowanej na 12,4 mln m² całego unijnego eksportu parkietów. Drugą pozycję zajęła Belgia – 1,5 mln m², a trzecią Rumunia – 1,1 mln m². Unijny import był w ub.r. dwa razy większy od eksportu i wyniósł ponad 25 mln m².

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość