Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Rynek opon samochodowych na Ukrainie

01.12.2010 | Autor: PBRZ | Branża: MOTORYZACYJNA | Kraj: UKRAINA

Według oficjalnych danych, w 2008 r. na ukraińskim rynku sprzedano 6750 tys. opon samochodowych. Eksperci sądzą jednak, że dane te są nieco zaniżone: faktyczna sprzedaż sięga 7-8 mln szt., o łącznej wartości 2,5-3,0 mld UAH. Oznaczało to wzrost o 40 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Tej wzrostowej jeszcze tendencji towarzyszyło przesunięcie popytu do segmentów niskocenowych, kosztem sprzedaży opon markowych. Udział opon importowanych w całkowitej sprzedaży na rynku ukraińskim sięga 72 proc. Zdecydowanym krajowym liderem jest firma Rosava, na którą przypada 27 proc. rynku.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość