Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Rynek opakowań w Japonii

17.11.2010 | Autor: PBRZ | Branża: OPAKOWANIOWA | Kraj: JAPONIA

Wartość japońskiego rynku opakowań w 2009 r. wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o 6,7 proc. osiągając poziom 6,7 bln JPY, czyli 55,7 mld euro. Jeśli chodzi o strukturę towarową tego rynku, to największy udział mają w nim opakowania z tektury (42 proc. rynku), opakowania z tworzy w sztucznych (30 proc.), metalowe (16 proc.), i szklane (2,3 proc.).

W ostatnich dwóch latach stopniowo maleje udział butelek w tworzyw sztucznych (PET) w rynku opakowaniowym Japonii. Ma to związek ze spadkiem liczby mieszkańców tego kraju oraz wzrostem konkurencji ze strony innych rodzajów materiałów używanych do produkcji opakowań. Jednym z nich jest wprowadzona w kwietniu 2009 r. przez Coca-Cola Japan Company Ltd butelka wyprodukowana częściowo z surowców roślinnych. Udział surowca roślinnego sięga 30 proc.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość