Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Rynek odzieży w Kazachstanie

12.12.2012 | Autor: PBRZ | Branża: TEKSTYLNO-ODZIEŻOWA | Kraj: KAZACHSTAN

Liczona w cenach detalicznych wartość kazachstańskiego rynku odzieży w 2011 r. wyniosła 1,6 mld USD. Oznaczało to niemal podwojenie w stosunku do kryzysowego 2009 r.

Według danych Agencji ds. Statystyki RK oraz urzędów celnych, import zaspokaja niemal 95 proc. krajowego zapotrzebowania na omawiane wyroby. Wśród zagranicznych dostawców odzieży na rynek kazachstański dominują Chiny, na które w 2011 r. przypadło 42 proc. importu do Kazachstanu. Kolejne miejsca zajęły: Turcja – 11 proc., Rosja – 9 proc., Włochy – 7 proc., Indie – 5 proc., Kirgistan – 5 proc. Udział pozostałych krajów wyniósł 23 proc.

Na rynku kazachstańskim podstawowa część sprzedaży przypada na odzież niemarkową, sprowadzaną głównie z Chin, Turcji i Kirgistanu. W większych miastach (Ałmaty, Astana, Karaganda, Szymkent) obecne są już jednak duże sieci handlowe z odzieżą.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość