Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Rynek obuwia w Czechach

25.02.2015 | Autor: PBRZ | Branża: SKÓRZANO-OBUWNICZA | Kraj: CZECHY

Rocznie przeciętny obywatel Rep. Czeskiej kupuje 4 pary butów. Najwięcej zakupów dokonują mieszkańcy dużych miast (powyżej 100 tys. ludności) mający między 40 a 50 lat.

Statystyczny prażanin ma w domu 13 par obuwia, ale 13 proc. społeczeństwa czeskiego dysponuje ponad 20 parami, a 1 proc. Czechów kupuje buty średnio raz w tygodniu. Z miejscowych danych statystycznych wynika, że tylko 6 proc. nabywców zwraca przy zakupie uwagę na porównanie cen i jakości.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość