Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Rynek napojów w Kazachstanie

26.07.2011 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: KAZACHSTAN

Produkcja napojów jest jednym z najważniejszych segmentów kazachstańskiej branży spożywczej. Szacuje się, że ma ona 17-proc. udział w krajowej produkcji artykułów spożywczych. Niemal całość wytwarzanych w tym kraju napojów trafia na rynek wewnętrzny: w przypadku wódki jest to 99 proc., wina – 99,7 proc., piwa – 99,4 proc., a wody mineralnej i innych napojów bezalkoholowych – 96,3 proc.

Według Agencji ds. Statystyki RK, w ciągu ostatnich 5 lat tempo wzrostu krajowej produkcji napojów wyniosło 17,3 proc. rocznie, by w 2010 r. osiągnąć wartość prawie 140 mld KZT, czyli blisko 1 mld USD.

W wyrażeniu naturalnym największą pozycją w kazachstańskiej produkcji napojów były inne napoje bezalkoholowe (prawie 700 mln l w 2010 r.). Na drugim miejscu znalazło się piwo (blisko 500 mln l), a na kolejnych: wody mineralne i gazowane (ponad 400 mln l), wódka i likiery (62 mln l), wino (15,5 mln t) oraz koniaki (4,2 mln l).

W pierwszych 4 miesiącach 2011 r. najbardziej (blisko 3-krotnie) wzrosła produkcja wina. Prawie 2-krotnie zwiększyła się w tym samym czasie produkcja koniaków, o 17,5 proc. – innych napojów bezalkoholowych, a o 10 proc. – wody mineralnej i gazowanej. Spadek (o niemal 12 proc.) odnotowano tylko w produkcji piwa.

Wzrostowi krajowej produkcji towarzyszył spadek importu napojów. Dotyczy to zwłaszcza alkoholi mocnych. Import wódki zmniejszył się w ciągu ostatnich 5 lat 1,7 razy a koniaków – 3,6 razy. Warto podkreślić, że import piwa spadł w tym czasie 4,6 razy. Wzrost (1,7-krotny) odnotowano natomiast w imporcie wina.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość