Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Rynek napojów smakowych w Wielkiej Brytanii

28.12.2011 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: WIELKA BRYTANIA

Do 2015 r. skumulowany roczny wskaźnik wzrostu brytyjskiego rynku napojów smakowych wyniesie – pod względem wolumenu – 1,9 proc. Sprzedaż tych artykułów zwiększy się w tym kraju z 8,7 tys. ton w 2010 r. do prawie 9,5 tys. ton w 2015 r. Najwyższy poziom wskaźnik ten osiągnie w segmencie soków owocowych i warzywnych. W tym segmencie CAGR w omawianym okresie wyniesie 27 proc.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość