Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Rynek napojów energetycznych na Ukrainie

19.03.2015 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: UKRAINA

W 2014 r. nastąpił ponad 10-proc. spadek sprzedaży napojów energetycznych. Z poziomu 4,12 mln l w 2013 r. zmniejszyła się ona do 34,34 mln l.

Ponad 60 proc. sprzedawanych w tym kraju napojów energetycznych przypadło na dwóch producentów: grupę kompanii Новые продукты oraz firmę Rainford. Aż 80 proc. rynku zajmuje 5 najbardziej popularnych marek: NON STOP, PIT BULL, Black Energy, Burn i Red Bull. Na Black Energy, wytwarzany przez Rainford, przypadło prawie 30 proc. miejscowego rynku, a na produkowane przez ГК Новые продукты NON STOP i PIT BULL odpowiednio: 17,1 proc. i 15,2 proc.

Według najnowszych prognoz, w 2015 r. nastąpi dalszy spadek ukraińskiego rynku napojów energetycznych, do poziomu 33,31 mln l.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość