Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Rynek mrożonej żywności w Niemczech

22.11.2016 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: NIEMCY

Wolumen sprzedaży mrożonej żywności zwiększyła się w ub.r. w Niemczech o 3,7 proc.;do poziomu 3542 mln ton. Pod względem wartości rynek ten wzrósł o 4,2 proc., do 13235 mln euro. – wynika z najnowszych danych krajowego instytutu mrożonej żywności (Deutsches Tiefkühlinstitut – DTI).

Nasi zachodni sąsiedzi są zdecydowanie największymi w Europie konsumentami tego rodzaju żywności, i to zarówno pod względem całkowitego spożycia, jak i konsumpcji w przeliczeniu na 1 mieszkańca. W 2015 r. spożycie per capita wyniosło w Niemczech 43,6 kg (o 1,4 kg więcej niż w roku poprzednim).

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość