Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Rynek mięsa w Słowenii

12.10.2011 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: SŁOWENIA

Rynek mięsa na Słowenii w 2010 roku osiągnął wartość 528,1 mln euro. Znaczący udział  w nim mają produkty importowane. W ub.r. wartość importu mięsa i jego przetworów wyniósł 211,6 mln euro, natomiast eksport - 116,1 mln euro. Ten wynoszący blisko 100 mln euro już deficyt w słoweńskim handlu zagranicznym wyrobami branży mięsnej powiększa się z roku na rok, począwszy od wejścia tego kraju do Unii Europejskiej w 2004 r. W 2003 roku nadwyżka importu mięsa nad eksportem w tym kraju wynosiła jedynie 10,8 mln euro.

Pomimo, że Słoweńcy nadal chętnie kupują rodzime produkty mięsne, to producentom coraz trudniej jest konkurować z pozostałymi wytwórcami unijnymi oferującymi tańsze produkty. Słoweński przemysł mięsny ma problem z niską efektywnością produkcji, a największą przepaść dzieli go od pozostałych producentów unijnych właśnie w zakresie technologii oraz marketingu.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość