Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Rynek materiałów budowlanych w Belgii

01.08.2011 | Autor: PBRZ | Branża: BUDOWLANA | Kraj: BELGIA

Wartość materiałów budowlanych sprzedanych w Belgii w 2010 r. wyniosła 1,8 mln USD. W ciągu poprzednich 5 lat odnotowano w Belgii 1 proc. skumulowany roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) rynku materiałów budowlanych.  W następnym 5–leciu wskaźnik ten powinien podnieść się do 1,7 proc., w wyniku czego w 2015 r. wartość sprzedaży materiałów budowlanych w tym kraju powinna przekroczyć 2 mld USD.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość