Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Rynek materaców w Wielkiej Brytanii

26.10.2012 | Autor: PBRZ | Branża: MEBLARSKA | Kraj: WIELKA BRYTANIA

W ciągu ostatnich 5 lat nastąpił wyraźny spadek wartość brytyjskiego rynku materaców. Szacuje się, że skumulowany roczny wskaźnik wzrost tego rynku w latach 2007-12 wyniósł -6,8 proc. W efekcie, w br. wartość sprzedaży tych wyrobów w Wielkiej Brytanii, liczona w cenach producentów i cenach importu, może spaść poniżej 550 mln GBP.

Prognozy na 2012 r. mówią o spadku krajowej produkcji materaców o 4,3 proc. w stosunku do roku poprzedniego, do 495 mln GBP. Produkcja ta zaspokaja ok. 85 proc. wewnętrznego popytu na materace.

W tym kraju funkcjonuje obecnie nieco ponad 110 przedsiębiorstw wytwarzających materace. Całkowite zatrudnienie w produkcji tych wyrobów wynosi prawie 7 tys. pracowników. Branża ta odznacza się wysokim stopniem koncentracji: na 4 największych dostawców przypada prawie 40 proc. krajowej produkcji.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość