Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Rynek maszyn budowlanych w Wielkiej Brytanii

02.12.2010 | Autor: PBRZ | Branża: MASZYNOWA | Kraj: WIELKA BRYTANIA

W wyniku gospodarczego kryzysu, obejmującego także branżę budowlaną, oraz utrudnień w dostępie do kredytów, obroty na brytyjskim rynku maszyn i urządzeń budowlanych wyniosły 5 mld USD. Oznaczało to spadek aż o 43 proc. w zestawieniu z rokiem poprzednim.

Najbliższe lata przedstawiają się jednak zdecydowanie lepiej. Poprawy na rynku maszyn i urządzeń budowlanych oczekuje się m.in. w związku z realizacją obiektów na Igrzyska Olimpijskie w Londynie w 2012 r. oraz oczekiwaną poprawę koniunktury gospodarczej. W efekcie w 2015 r. obroty na brytyjskim rynku omawianych tu wyrobów wzrosną do 7,7 mld USD.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość