Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Rynek maszyn budowlanych na Węgrzech

04.04.2011 | Autor: PBRZ | Branża: MASZYNOWA | Kraj: WĘGRY

Ostatni kryzys gospodarczy i finansowy odbił się bardzo negatywnie na sytuacji na węgierskim rynku maszyn budowlanych. W 2009 r. obroty na nim zmniejszyły się aż o 42,6 proc., do 106 mld USD. W tymże roku ponad 1 tys. węgierskich firm budowlanych uległo likwidacji.

W najbliższych kilku latach koniunktura powinna zdecydowanie się poprawić, m.in. dzięki realizacji rządowego planu robót publicznych, finansowanych ze środków unijnych na inwestycje i renowację infrastruktury i renowację substancji miejskiej. Sprzedaż maszyn budowlanych powinna do 2015 r. rosnąć w tempie 10,5 proc. rocznie. W końcu prognozowanego okresu obroty na nim sięgną 185,5 mln USD.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość