Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Rynek klimatyzatorów w Arabii Saudyjskiej

21.09.2012 | Autor: PBRZ | Branża: POZOSTAŁYCH WYROBÓW PRZEMYSŁOWYCH | Kraj: ARABIA SAUDYJSKA

Urządzenia klimatyzacyjne nie zaliczają się w Arabii Saudyjskiej do dóbr luksusowych. Przeciwnie, dla wielu sektorów gospodarki są wręcz towarami pierwszej potrzeby. Odnosi się to m.in. do przemysłu spożywczego, hotelarstwa, całego systemu ochrony zdrowia, ale także coraz większej prywatnych użytkowników.

Właśnie wzrost liczby mieszkańców dysponujących coraz większymi dochodami, tworzenie nowych firm, spadek cen klimatyzatorów dzięki postępowi technologicznemu oraz gorący klimat powodują, że popyt na te urządzenia bardzo szybko rośnie. Według najnowszych prognoz, wartość tego rynku w Arabii Saudyjskiej do 2014 r. powiększy w stosunku do 2011 r. o 30-50 proc. i osiągnie poziom 4,5 mld SAR, czyli 1,2 mld USD.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość