Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Rynek kiełbas na Ukrainie

03.01.2014 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: UKRAINA

W ciągu ostatnich 3 lat na ukraińskim rynku kiełbas przeważała słaba tendencja zwyżkowa. Tempo wzrostu produkcji krajowej nie przekraczało kilku procent. Podobnie było w minionym roku. Według danych Państwowej Służby ds. Statystyki, w ciągu pierwszych 3 kwartałów 2013 r. zanotowano zwyżkę produkcji o 1 proc., do 211,6 tys. ton.

Eksport kiełbas z Ukrainy w okresie pierwszych 3 kwartałów 2013 r. zmniejszył się o ponad 25 proc. i wyniósł zaledwie 884 ton. Wynikało to przede wszystkim z wprowadzenia przez Rosję w połowie sierpnia ograniczeń importu omawianych wyrobów z Ukrainy. Mimo to Rosja wciąż była głównym odbiorcą ukraińskich kiełbas. Na ten kraj przypada aż 66 proc. wywozu omawianych produktów z Ukrainy. Na drugim miejscu znajduje się Mołdowa z udziałem 33 proc.

Niewiele większy był w analizowanym okresie ukraiński import kiełbas. Wyniósł on 1332 ton i był o 18,2 proc. większy aniżeli w ciągu perwszych 3 kwartałów 2012 r. Największymi dostawcami były: Włochy, Polska, Białoruś, Słowacja, Czechy, Hiszpania i Niemcy.

Sprzedaż kiełbas na rynku ukraińskim w okresie styczeń-wrzesień 2013 r. sięgnęła 212 tys. ton. W strukturze asortymentowej dominowały kiełbasy gotowane, parówki i serdelki. Przypadło na nie 65 proc. całej sprzedaży, Udział wyrobów wędzonych sięgnął 18 proc. kiełbas półwędzonych – 10 proc., a pozostałych kiełbas – 7 proc.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość