Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Rynek farmaceutyków w Japonii

28.10.2015 | Autor: PBRZ | Branża: FARMACEUTYCZNA | Kraj: JAPONIA

Odsetek ludności w wieku powyżej 65 lat w Japonii ostatnio szybko rośnie. Obecnie przekracza 25 proc., a – według najnowszych prognoz – w 2050 r. może już wynieść 36,5 proc. Starzenie się społeczeństwa oznacza wzrost wydatków na opiekę medyczną i zakup lekarstw. Obecnie japoński rynek farmaceutyków szacowany jest na ponad 112 mld USD, co stanowi 11,7 proc. rynku światowego i lokuje go na drugim miejscu na świecie (po USA).

Największym segmentem jest rynek leków antyrakowych, ponieważ nowotwory stanowią już 30 proc. wszystkich zgonów Japończyków. Szybko rośnie również sprzedaż farmaceutyków przeciw demencji starczej, szczepionek oraz specyfików z zakresu medycyny regeneracyjnej.

Produkcja krajowa (7 bln JPY, czyli 53 mld euro) zaspokaja ok. 70 proc. lokalnego popytu na farmaceutyki. Według Ministerstwa Zdrowia, Pracy i Dobrobytu, roczny japoński import medykamentów sięga równowartości 25 mld euro.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość