Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Rynek czekolady w Japonii

22.06.2015 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: JAPONIA

Dobroczynne działanie polifenoli zawartych w dużych ilościach w czarnej czekoladzie powoduje wzrost zainteresowania japońskich konsumentów właśnie tym rodzajem wyrobu. Równocześnie zmniejsza się popyt na czekoladę mleczną.

Jednak w dalszym ciągu spożycie czekolady w Japonii jest niewielkie w zestawieniu ze standardami europejskimi. Wynosi ono bowiem ok. 2 kg na osobę rocznie wobec np. 6,5 kg we Francji i ponad 10 kg w Niemczech i Szwajcarii. Zresztą tempo wzrostu spożycia w Japonii nie jest oszałamiające: przejście z poziomu 1,5 kg na osobę rocznie do 2 kg zajęło aż 25 lat.

Wartość japońskiego rynku czekolady nieznacznie przekracza 4 mld USD, co stanowi ok. 15 proc. całkowitych obrotów na lokalnym rynku wyrobów cukierniczych. Krajowym liderem pod względem wartości sprzedaży czekolady jest firma Meiji, mająca 19-proc. rynku.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość