Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Rynek ciastek w Brazylii

14.05.2015 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: BRAZYLIA

Według najnowszych danych brazylijskiego związku producentów ciastek (ABIMAPI), wartość brazylijskiego rynku kruchych ciastek w 2014 r. wyniosła prawie 20 mld BRL (ok. 6 mld USD) i była wyższa o 10,5 proc. niż rok wcześniej.

Krajowa produkcja tych wyrobów jest stabilna i wynosi 1,7 mln ton rocznie, a konsumpcja w przeliczeniu na 1 mieszkańca sięga 8,4 kg rocznie. Wspomniany natomiast na wstępie wzrost wartości sprzedaży jest wynikiem coraz bardziej zauważalnej w ostatnich latach tendencji do kupowania przez Brazylijczyków wyrobów droższych i bardziej luksusowych.

Brazylia w 2014 r. sprowadziła z zagranicy 14,6 tys.ton ciastek kruchych za 71,8 mln USD. Największymi dostawcami były: USA 3 tys. ton), Niemcy (2,1 tys. ton) i Polska (1,3 tys. ton).

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość