Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Rynek budownictwa mieszkaniowego w Rumunii

29.07.2015 | Autor: PBRZ | Branża: BUDOWLANA | Kraj: RUMUNIA

Według rumuńskiego urzędu statystycznego, w 2014 r. w kraju tym zbudowano 42,6 tys. nowych mieszkań. W stosunku do roku poprzedniego, wzrost został odnotowany tylko w regionie północno-zachodnim, centralnym i zachodnim.

Nieco ponad połowa mieszkań powstała w miastach. Zarówno w miastach jak i na wsi budowa mieszkań została sfinansowana głównie ze środków prywatnych. Udział finansowania prywatnego przekraczał 97 proc.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość