Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Rumuński rynek płytek ceramicznych

21.07.2015 | Autor: PBRZ | Branża: BUDOWLANA | Kraj: RUMUNIA

Według KAI Ceramics Roumanie, wolumen rynku płytek ceramicznych w Rumunii wzrósł w 2014 r. o 5 proc. w zestawieniu z rokiem poprzednim i osiągnął poziom 27 mln m².

Produkcja krajowa zaspokaja tylko ok. 25 proc. lokalnego zapotrzebowania, resztę pokrywa import, głównie z takich krajów jak: Hiszpania, Włochy i Chiny.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość