Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Rozwój produkcji materiałów budowlanych w Kazachstanie

20.06.2012 | Autor: PBRZ | Branża: BUDOWLANA | Kraj: KAZACHSTAN

Kazachstan dysponuje surowcami niezbędnymi do produkcji prawie wszystkich rodzajów materiałów budowlanych. Problemem jest jednak to, że tylko niewielka część (najwyżej połowa) jest efektywnie wykorzystywana. Dlatego też w nowym rządowym programie rozwoju tego przemysłu przewiduje się wzrost krajowej produkcji materiałów budowlanych o 76 proc. do 2015 r., by lokalna produkcja mogła zaspokoić, co najmniej 80 proc. wewnętrznego popytu na te wyroby.

Program przewiduje m.in. wzrost produkcji cementu do 2014 r. (do poziomu 13,5 mln ton), płytek ceramicznych (do 13 mln m²), włókna bazaltowego (do 1,9 mln m²) i materiałów termoizolacyjnych oraz betonu komórkowego. W planach jest również rozwój wytwórczości materiałów trzeciej generacji (polimerowych), budowa fabryki szkła płaskiego oraz dwóch zakładów produkujących armaturę budowlaną.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość