Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Rosyjskie plany w sektorze naftowo-gazowym

12.03.2015 | Autor: PBRZ | Branża: PALIWOWO-SUROWCOWA | Kraj: ROSJA

W latach 2030-2035 Rosja zamierza wydobywać 885 mld m³ gazu ziemnego rocznie wobec 641 mld m³ w 2014 r. Wolumen produkcji ropy naftowej do tego czasu zwiększy się do 525 mln ton.

Nakłady inwestycyjne w całym sektorze naftowo-gazowym do 2020 r. sięgną 15 bln RUB, czyli ok. 250 mld USD, licząc po obecnym kursie rubla do dolara. W 2014 r. wartość tych inwestycji wyniosła 2,5 bln RUB.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość