Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Rosyjska branża farb i lakierów

02.03.2012 | Autor: PBRZ | Branża: CHEMII BUDOWLANEJ | Kraj: ROSJA

W ciągu ostatnich 10 lat produkcja farb i lakierów w Rosji odnotowała dwa razy wyraźny spadek. Najpierw, w latach 2001-2003 zmniejszyła się ona o 2-5 proc., a później w okresie ostatniego kryzysu gospodarczego 2008-2009 spadła aż o 15,5 proc.: z 959,4 tys. ton do 810 tys. ton. Już jednak w 2010 r. nastąpił ponowny wzrost do 1010 tys. ton.

W pierwszej dekadzie bieżącego stulecia wolumen importu farb i lakierów do Rosji zwiększył się prawie 4-krotnie osiągając w rekordowym 2008 r. poziom 300 tys. ton. Po głębokim spadku w 2009 r., w roku następnym wzrósł on ponownie do 250 tys. ton. Mimo to udział importu w zaspokajaniu karowego popytu na farby i lakiery zmniejszyła się z ponad 26 proc. w 2003 r. do 19 proc. w 2010 r.

Ponad 60 proc. rosyjskiego importy tej grupy towarowej przypada na farby i pokosty (włącznie z emaliami i lakierami) na bazie polimerów syntetycznych i chemicznie modyfikowanych polimerów naturalnych, rozproszonych lub rozpuszczonych w środowisku niewodnym. Udział farb i lakierów rozproszonych lub rozpuszczonych w środowisku wodnym sięga 20 proc., podkładów i wypełniaczy – 15 proc., gotowych farb i środków matujących – 3 proc., a emalii szklistych i farb olejnych – 1 proc.

Największym zagranicznym dostawca farb i lakierów na rynek rosyjski jest Finlandia (firma Tikkurila), chociaż w ostatnich latach jej pozycja stopniowo słabnie. Natomiast eksport na rynek rosyjski z Niemiec, Polski i Turcji (następni duzi dostawcy) jest stabilny.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość