Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Rośnie węgierski rynek samochodów

13.01.2016 | Autor: PBRZ | Branża: MOTORYZACYJNA | Kraj: WĘGRY

Według najnowszych ocen Węgierskiego Związku Importerów Samochodów, liczba pojazdów sprzedanych w ub.r. w tym kraju była o 3 tys. szt. większa niż w roku poprzednim i wyniosła 80 tys. szt.

Oznaczało to jednak dopiero osiągnięcie poziomu z 1999 r. Dalszy wzrost będzie zależał od rządowej polityki w dziedzinie zachęt do kupowania nowych pojazdów, na wzór wprowadzonego w Rumunii programu dopłat za złomowanie starych aut.

Węgry w dalszym ciągu są znaczącym importerem samochodów używanych. W ub.r. sprowadzono z zagranicy aż 120 tys. tego rodzaju pojazdów.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość