Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Rośnie popyt na kauczuk naturalny

28.03.2012 | Autor: PBRZ | Branża: PALIWOWO-SUROWCOWA | Kraj: ŚWIAT

Dla zaspokojenia bardzo szybko rosnącego popytu na kauczuk naturalny w skali świata, konieczne będzie zwiększenie w ciągu najbliższych 5 lat powierzchni upraw drzewa kauczukowego aż o 1 mln ha, czyli o 10 proc. w stosunku do stanu obecnego.

Według Olam International, światowe zużycie kauczuku naturalnego w ciągu najbliższej dekady będzie wzrastało o 3,3 proc. średnio rocznie, głównie za sprawą szybko zwiększającego się zapotrzebowania zgłaszanego przez kraje rozwijające się. Udział tej grupy państw w światowej konsumpcji tego surowca już w poprzednim 10-leciu wzrósł z 39 proc. do 43 proc.

W 2012 r. całkowitą światową produkcję kauczuku naturalnego szacuje się na 11,3 mln ton (wzrost o 3,2 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Popyt na ten surowiec w skali globalnej ma w br. wzrosnąć o 3,4 proc.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość