Raporty, analizy, informacje.

- Przygotowujemy raporty marketingowe na temat rynków zagranicznych w ujęciu branżowym.
- Opracowujemy analizy dotyczące możliwości rozwoju eksportu do poszczególnych krajów.
- Dostarczamy informacje o sytuacji finansowej głównych konkurentów na rynkach zagranicznych.

Rośnie konsumpcja mięsa w Szwajcarii

11.05.2011 | Autor: PBRZ | Branża: ROLNO-SPOŻYWCZA | Kraj: SZWAJCARIA

W 2010 r. spożycie mięsa w Szwajcarii w przeliczeniu na 1 mieszkańca wzrosło o 2,3 proc., osiągając poziom 53,6 kg. W sumie konsumpcja tego artykułu wyniosła prawie 430 tys. ton.

Według branżowego stowarzyszenia, SFF, statystyczny Szwajcar najwięcej konsumuje mięsa wieprzowego – 25,3 kg rocznie, a następnie – wołowiny i cielęciny – 14,4 kg oraz mięsa drobiowego – 11 kg.

Adres:

ul. Villardczyków 1/19, 02-798 Warszawa

Kontakt

tel. (22) 408-18-17, email: biuro@pbrz.pl

Subskrybuje zawartość